Sunday, April 6, 2008

DEFINISI BESTARI

Sekolah Bestari

Definisi
Sekolah Bestari Malaysia merupakan sebuah institusi pembelajaran yang telah direka bentuk semula secara sistematik dari segi proses pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan untuk menyediakan pelajar menghadapi era maklumat.

Objektif
Pembangunan pelajar secara holistik
Membuka peluang dan memperkukuh kebolehan individu
Mendemokrasikan proses pendidikan
Menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai kemahiran berfikir dan berasakan teknologi

Fokus Sekolah Bestari
Mahir dalam ICT
Pakar dalam bidang pengetahuan
Pemikiran analitikal dan kreatif
Global
Bermoral
Sekolah Bestari
Berdasarkan individu
Fleksibel
Tidak terhad dalam kelas
Komuniti berangkaian
Berlandaskan kurikulum
Pembelajaran yang tidak membosankan

Sekolah Konvensional
Berdasarkan keupayaan majoriti
Tidak fleksibel
Terhad di dalam kelas
Komuniti kelas
Berdasarkan peperiksaan
Pembelajaran merupakan tugasan

No comments: